Bridgecommittee

Noi

Pathayapong Jai Saen (Noi), chairman

 

Mathieu

Mathieu Corporaal, vice chairman

Gert jan 

Gert Jan van der Heide, treasurer

Annalies Lutjen, Secretary

Pier Glass, Materials

Jan Hermans

Jan Hermans, Comittee member

 fred

Fred Blokker, events and computer